Skip to content

OVER ONS

Wij maken ons sterk voor uw veiligheid. Met een team van overheidspersoneel, ex rechercheurs van de KLPD en ex politierechercheurs met een gezamenlijk ervaring van 27 jaar helpen wij u in de strijd tegen fraude. Altijd met een scherp oog, een luisterend oor en een rechtvaardig hart.

De vraag naar recherchebureaus groeit, dit komt onder andere doordat:

  • De politie het druk heeft en daarom steeds minder tijd voor particulieren en bedrijven.
  • Er voor bedrijven geen behoefte is aan publiciteit om imagoschade te voorkomen.
  • De wet- en regelgeving rondom privacy- en persoonsgegevens door de komst van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingrijpend is gewijzigd.

De Centrale Recherche Dienst is gelegitimeerd door Justitie en Politie, erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en geregistreerd door de autoriteit persoonsgegevens. Wij zijn participatiewet gecertificeerd, financieel recherche gecertificeerd en beschikken tot open source intelligence. Daarnaast hebben wij de beschikking over moderne technieken en hulpmiddelen en werken samen met specialistische partners.

Wij werken altijd binnen de kaders van de huidige wetgeving, waarbij we hoge eisen stellen aan discretie en privacy. Wij staan gegarandeerd voor strikte vertrouwelijkheid van uw gegevens en verrichten onze werkzaamheden professioneel en conform de waarborgen van de Gedragscode Particuliere Onderzoeksbureaus.

 

Over ons
× WhatsApp